Antropologická biotypologie

objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověka

Poznáte ladění povahy?

optimista

pesimista

Typologické kurzy

 

Základní nultý vstupní typologický kurz

Kurz obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, výuka znaků všeobecně potřebných pro poznání povahy člověka (580 konkrétních dobře rozpoznatelných typologických znaků s pomocí jejich vyobrazení, které každý účastník dostane). V rámci kurzu je dostatek prostoru na diskuzi nejen o typologii. Absolvent kurzu je schopen lépe diagnostikovat povahu než psycholog s celoživotní praxí bez znalosti této metody.

Týdenní typologický kurz lékařské diagnostiky

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro zdravotní diagnostiku, porovnání s jinými diagnostickými metodami a jejich vzájemné komparace.

Týdenní typologický kurz psychologické diagnostiky

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro psychologickou diagnostiku, porovnání s jinými diagnostickými metodami a jejich vzájemnou komparaci.

Týdenní typologický diagnostický kurz
pro učitele

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, specifické znaky pro pedagogickou diagnostiku. Pedagogům ulehčí ujasnit obraz povahy posluchače v zájmu zefektivnění výuky.