Antropologická biotypologie

objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověka

Poznáte ladění povahy?

optimista

pesimista

Typologické semináře


Typologický seminář o typologii obchodu

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsoben typování a vybraných typů povahy pro zefektivnění kontaktů ve všech oblastech, kde nějakým způsobem člověk „prodává“ své služby.

 

Třídenní typologický seminář o partnerských vztazích

Obsahuje výběr znaků nejdůležitějších povahových vlastností ovlivňující partnerský vztah, správné způsoby jejich použití, stavby vztahu a pochopení partnera, efektivní způsoby řešení neshod a konfliktů.

Třídenní typologický seminář pro děti

Obsahuje úvod do typologie, obeznámené se základním způsobem typování, výuka znaků všeobecně potřebných pro poznání povahy člověka a vybraných specifických znaků potřebných pro děti.

Třídenní typologický seminář o výchově dětí

Výchova dětí není předmětem školské výuky. Veřejnost se většinou spoléhá, že každý přijde na správné postupy výchovy a řešení problémů v ní sám. Tento náukoběh dává návody potřebné každému.

Třídenní typologický seminář o policii a bezpečnostní služby

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základnám způsobem typování, výuka znaků všeobecně potřebných pro poznání povahy člověka a vybraných specifických znaků pro potřeby uvedených činností. 

Třídenní typologický seminář pro diplomatické služby

Obsahuje úvod do typologie, obeznámení se základním způsobem typování, výuka znaků všeobecně potřebných pro poznání povahy člověka a vybraných specifických znaků pro potřeby uvedených činností.

Třídenní typologický seminář o irisgrafii

Alternativní názvy irisdiagnostika, iridologie atd. Výuka znaků diagnostikující nemoci z oka. Velice efektivní metoda umožňující zjistit zdravotní stav již v průběhu dysfunkce určitého orgánu.

Třídenní typologický seminář psychologické terminologie

Veřejnosti je povaha člověka málo známá. Lidé nemají vyspecifikované pojmy o povahových vlastnostech, nechápou funkce a správný význam vlastností. Tento náukoběh pomáhá zmírnit uvedený nedostatek.

Třídenní typologický seminář o správném stravování

Ve veřejnosti pořád vládnou různé fámy o správném stravování. Následkem je časté poškození zdravotního stavu. Tenhle náukoběh uvádí náležité informace, uplatněním kterých si člověk může zdraví zajistit.

Třídenní typologický seminář o vztazích

Obsahuje výběr znaků nejdůležitějších povahových vlastností ovlivňujících sociální kontakty, o správných způsobech jejich navazování a udržování, řešení konfliktů a nedorozumění.

Třídenní typologický seminář o zdraví

Informace pro laickou veřejnost o správné životosprávě, základní zdravotní sebediagnostice nenahrazující lékařskou, krocích uplatňující léčebné procesy na různé nemoce.