Antropologická biotypologie

objektivně kriterická věda zabývající se povahou a zdravím člověka

Přehled typologických služeb